Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Over onze school

Nieuwbouw basisschool De Driemaster

We zitten aan de Platanenstraat 6 in Ridderkerk-West. Op deze locatie zal ook ons nieuwe gebouw ‘IKC De Driemaster’ (Integraal Kind Centrum) gebouwd worden. We kunnen tijdens de bouw van ons nieuwe gebouw ook in het tijdelijke gebouw aan de Platanenstraat blijven zitten.

IKC De Driemaster!

Bij Integraal Kindcentrum (IKC) De Driemaster wordt zowel onderwijs als peuteropvang en BSO aangeboden. De ontwikkeling van peuters wordt spelenderwijs gestimuleerd. En als de peuters oud genoeg zijn, stromen ze geruisloos door naar het onderwijs. Ze kennen de leerkrachten immers al en ook de omgeving is vertrouwd. Ze weten zich gekend en voelen zich veilig om de volgende stap te kunnen maken. Ook voor ouders is de stap naar het onderwijs minder groot en zij weten dat de overdracht goed wordt geregeld.  En mochten er zorgen zijn om de ontwikkeling? Dan kan dat eerder worden gesignaleerd en wordt er, indien nodig, eerder passende zorg geboden.  Ook na schooltijd zijn de kinderen welkom bij IKC De Driemaster. In een informele setting kunnen zij zich ontspannen bij de BSO en krijgen ze activiteiten aangeboden waarmee ze hun eigen talenten kunnen ontdekken.
IKC De Driemaster is een veilige en warme plek waar kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en waar het fijn is om te zijn. Kinderen leren hier wie ze zijn en hoe ze straks hun steentje bij kunnen dragen aan onze samenleving.

Lachend meisje met een groen verfschort
Ouders in gesprek bij LEV WN school

Ontdek wie jij bent!

De Driemaster is een christelijke basisschool van ongeveer 125 leerlingen, in Ridderkerk (wijk: Slikkerveer). De naam van onze school ‘De Driemaster‘ is de verwijzing naar drie pijlers: kind, ouders en school. Onze identiteit en ons geloof in God is de kurk waarop onze boot drijft. Het leven is een reis, een expeditie. Op die reis komen de kinderen van alles tegen. Dan is het belangrijk dat hun ‘levensboot’ goed is toegerust en zij weten dat hun God hun Anker is. God is er, was er altijd en zal er altijd zijn. We reizen in vol vertrouwen aan Zijn hand!

Een veilige Koers in ontwikkeling!

Ouders die voor onze christelijke basisschool kiezen vinden het belangrijk dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen en elkaar respecteren vanuit de gezamenlijk gedragen christelijke waarden en normen. Wat onze school uniek maakt is dat wij vanuit onze christelijke identiteit de gaven en talenten van alle kinderen helpen ontwikkelen, waardoor er naast de nadruk op taal en rekenen ook grote nadruk ligt op creatieve (denk)vaardigheden en is kunst en creativiteit in toenemende mate geïntegreerd in ons onderwijs.
Samen met kinderen en ouders ontwikkelen we talent, tot eer van God, hulp aan de ander en tot ontplooiing van de Schepping. Daarbij stemmen we af op wat het unieke kind nodig heeft om te leren. We stellen haalbare doelen en leren kinderen reflecteren. Zo leren zij zichzelf kennen en weten zij hoe zij moeten leren. We zetten activerende en motiverende werk- en spelvormen in. Op de Driemaster leren kinderen geloven in ontwikkeling!

Driemaster voorlezen
Driemaster plein gesprek

De leerkracht maakt het verschil

Bij goed onderwijs maakt de leerkracht het verschil. Daarom investeren wij als LEVWN-scholen gezamenlijk in de ontwikkeling van onze collega’s. Binnen de LEVWN-academie organiseren wij cursussen. Er zijn de afgelopen jaren een cursus ‘taal’ en een cursus ‘rekenen’ aangeboden. De collega’s volgen per bouw een drietal bijeenkomsten waarin zij worden bijgeschoold waardoor hun kennis weer up-to-date is. Zo ontstaat er ook gelegenheid om te leren van collega’s van andere scholen. Geloof in ontwikkeling!

Veiligheid

Kinderen leren op onze school dat zij parels zijn in Gods hand. We mogen er allemaal zijn, we zijn allemaal door onze God geschapen. Van ons allemaal kunnen we zeggen dat het ´wonderlijk is hoe God ons gemaakt heeft’ (psalm 139). We hebben allemaal Zijn genade nodig. Wij verdienen dat niet, niemand van ons. Wij krijgen het wel, wat een wonder! Dit betekent dat elkaar met respect behandelen. We hebben de ander hoog. We blijven bescheiden en nederig. Nederig is wat anders dan jezelf onnodig te verlagen. Nederig is je eigen plaats erkennen én de plaats van de ander erkennen.

Driemaster voorlezen 04

Kanjertraining

Zo werken wij aan een veilig klimaat. Wij doen dit concreet door het geven van de Kanjertraining.
Alle teamleden van de Driemaster hebben de Kanjertraining gevolgd. De regels van de Kanjertraining zijn:

Je bent te vertrouwen

Niemand is de baas

We lachen niemand uit

We helpen elkaar

Je bent niet zielig

Betrokken LEV team

Doordat we vanaf groep 1 de Kanjertraining geven, borgen we dat we er een doorgaande lijn voor het pedagogisch klimaat is binnen onze school. Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen op een manier waarop ze te vertrouwen zijn.

Samenwerking

Bij ons op school werken wij samen met de ouders. Samen met hen leren we het beste onze kinderen kennen. Gekend zijn is de basis voor ons onderwijs. Als we de kinderen kennen, kunnen we hen motiveren voor het leren. Daarom zijn de gesprekken na het uitreiken van de rapporten, gesprekken op koffieochtenden en wandelganggesprekken van groot belang!

Op De Driemaster ontdek je wie jij bent!

We zijn op de Driemaster steeds beter in staat om ons onderwijs te organiseren aan de hand van leerlijnen. Voor de vakken rekenen en spelling gebruiken we Snappet. Voor de zaakvakken, cultuur en de creatieve vakken zoeken we doelgerichte activiteiten aan de hand van de leerlijnen. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende gaven en talenten van de kinderen: mentale, praktische en relationele gaven. We proberen per thema deze leersituaties te creëren voor de kinderen. Soms met alleen kinderen uit alle groepen, soms ook met ouders en oma’s en opa’s erbij tijdens het thema ; Vertel nog eens. Samen ontdekken, samen genieten en zo samen leren : een win-winsituatie. Binnen deze thema’s werken we ook al hoe meer vakoverstijgend en dagen we de kinderen uit om samenwerkend te leren. Daarin krijgt goed burgerschap een nadrukkelijke plaats. De leerlingen krijgen daardoor meer oog voor eigen talent en talenten van hun medeleerlingen.

Driemaster buitenspelen
Drie vriendinnen hebben lol

Met stip bovenaan staan bijvoorbeeld activiteiten als het schoolontbijt en het wekelijkse tutorlezen. Vooral bij de jongere kinderen is hulp soms hard nodig. Tegenwoordig zetten wij de kanjers uit de hogere groepen in om de kanjers uit de lagere groepen te begeleiden. Oudere leerlingen hebben dus de zorg voor het jongere kind.

Kortom: op De Driemaster blijven we leren van en met elkaar.

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC De Driemaster Ridderkerk | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud