Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Visie & Ambitie

OLR   DSCF5409   04 06 24

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van elke leerling. Daar geloven wij in. De inspiratie voor de ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Onze leerlingen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en onze medewerkers hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar. Op De Driemaster hebben we hart voor alle kinderen. We creëren een onderwijsklimaat waarin kinderen genieten en worden uitgedaagd hun van God gekregen mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen in een betekenisvolle, rijke leeromgeving. We werken samen en ieder draagt verantwoordelijkheid voor zijn deel van het leerproces. Ieder haalt het beste uit zichzelf in verbinding met de wereld om zich heen.

Eindprofiel leerling

Op De Driemaster heeft de leerling geleerd dat hij door zelf na te denken en te onderzoeken, in samenwerking met anderen, stap voor stap verder komt in het ontdekken hoe Gods geweldige wereld in elkaar zit. Hij heeft ook geleerd wie hij zelf is en welke plek hij mag innemen in de maatschappij en in het Koninkrijk van God. De leerling kan echte problemen en kwesties door middel van kritisch handelen en denken onderzoeken in spelen onderzoeksactiviteiten. Hij is daardoor in staat om zelf antwoorden op vragen te vinden. Hij weet welke wegen hij daarvoor moet bewandelen en welke bronnen hij kan raadplegen om oplossingen te vinden. Hij verstaat de kunst om mensen te benaderen en te ondervragen en is vervolgens in staat om uit een hoeveelheid informatie de essentie te halen. De leerling heeft plezier in het leren en zoeken naar oplossingen. Deze leerling wil graag leren, is actief betrokken en weet waar hij de ander voor nodig heeft.

Koningsspelen 2024 223 2

Onze focus

De komende jaren ligt, vanuit deze visie, onze focus op het verder ontwikkelen van het thematische, betekenisvolle onderwijs. Dit willen we zichtbaar maken in themahoeken, verschillende presentatie-vormen, onderzoekend werken. Binnen het thematiseren willen we meer leren in cultuuronderwijs, zaakvakonderwijs, techniek, wetenschap, oefenen we met de 21e eeuwse vaardigheden en worden kinderen taalvaardiger op de verschillende gebieden. Ook talentontwikkeling en leren leren vindt hierbinnen zijn plek. We werken naar een goede balans tussen de inbreng van de kinderen en de coaching door leerkrachten.

Onze ambities

Ambitie 1: Sprankelende identiteit in een veranderende samenleving

Het volgeling zijn van Jezus Christus zijn is zichtbaar, voelbaar en proefbaar in de hele school bij alles wat we doen.

Ambitie 2: Toekomstgericht LEV-onderwijs

  • Bij ons op school staat het kind centraal.
  • Ieder kind werkt aan zijn/haar eigen leerdoelen en talenten
  • De leerkracht is vooral coach/begeleider en mentor van kinderen
  • We werken vanuit stamgroepen
  • Leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats
  • We maken gebruik van zowel formele als informele materialen en bronnen.

Ambitie 3: Bevlogen LEV-medewerkers

Onze leerkrachten zoeken dagelijks naar wat ieder kind van hem/haar nodig heeft en doen op de goede momenten de goede dingen ook in de ogen van het kind/de kinderen.

Ambitie 4: Fris ondernemerschap

We zoeken steeds naar mogelijkheden binnen en buiten de school om ons onderwijs te verrijken en te verbeteren.

Ambitie 5: Samen leven

Onze school is een oefenplaats voor “het leven”.

Copyright © IKC De Driemaster Ridderkerk | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud